Tặng voucher spa 200.000/ khách
Miễn phí
Ăn sáng
Bữa Ăn
Tặng 1 bữa chính hoặc 1 chiều đón sân bay
Đặc biệt
????? ?????? ?????? ??? ?? ?????? & ??? – ?*
Địa chỉ: 538 Cửa Đại, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam
?? ??̣ ???́:
  • ??́?? ???̂́ ??̂̉ ??̣̂? ?? ??̛? 700?;
  • ???́?? ??̣? 4 ??? ???̂́? ??̂́ ??̛́? ????̂́? ??̂́ ???? ??̂́;
  • 100% ???̀?? ??́ ??? ??̂??;
  • ???̀?? ???̉ ???̂́? 32?2;
  • ???̂̃? ???́ ??̛?̛̣? ?? đ?̣? (???̣ ????̣̂? ??̀? ??̀?? ???̣?? ?? ???̛̣? ??̂́);
  • ??̂̉ ??̛? ????̀? ???̛̀?;