Xe theo lịch trình
Ăn trưa
Thứ 5, Thứ 7
Trọn gói
Hàng ngày
Ăn 3 bữa