Di chuyển bằng máy bay

COMBO FNE FUSION MAIA ĐÀ NẰNG 5* – 3N2Đ

Bao gồm: VMB, 02 đêm lưu trú, ăn sáng