DU LỊCH với THIỆN NGUYỆN – VUI HƠN TA NGHĨ

Du lịch kết hợp với thiện nguyện, coi vậy mà được lợi nhiều lắm nhé, vui lắm nhé. Nào là:

 • Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường
 • Giữ gìn cảnh quan thiên nhiên điểm đến
 • Bảo tồn sự đa dạng sinh học
 • Bảo tồn những giá trị tự nhiên
 • Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương
 • Giúp đỡ, hỗ trợ cộng đồng dân cư cải thiện đời sống
 • Nâng cao dân trí
 • Tăng cường sự giao lưu văn hóa
 • Mở mang kiến thức xã hội
 • Hình thành giá trị sống, quan niệm và lập trường sống nhân văn
 • Phát triển kinh tế địa phương
 • Thu hút đầu tư vào du lịch của vùng
 • Tạo công ăn việc làm cho người dân
 • Hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng

Thế bạn và công ty đã có dự định đi du lịch kết hợp với thiện nguyện chưa nào? Hãy để Gotadi đồng hành cũng công ty/ doanh nghiệp của bạn trên những chặng đường vui và ý nghĩa của Du lịch – Thiện nguyện nhé!